ZARZĄD CHÓRU „MEDICI PRO MUSICA”

Prezes chóru - Maciej Michałowski
Z-ca prezesa - Adam Bok
Skarbnik - Jakub Kuna

Członkowie zarządu :
Aleksandra Bakun
Barbara Sapała
Małgorzata Sławińska