LISTA CZŁONKÓW CHÓRU „MEDICI PRO MUSICA”

SOPRANY

1. Bakun Aleksandra
2. Malisz – Rottke Barbara
3. Michałowska Dorota
4. Radowska Izabela
5. Sapała Barbara
6. Sobczuk Katarzyna
7.Wróbel-Piotrowska Brygida
8. Zagożdżon Alicja
9. Joanna Rożniata

ALTY

1. Grabowska – Okraska Joanna
2. Klementowska Anna
3. Kosek Iwona
4. Michałowska – Stomma Joanna
5. Sławińska Małgorzata
6. Szatkowska Elżbieta
7. Szulc Marta
8. Agnieszka Patalon

TENORY

1. Brzozowski Edmund
2. Chodorowski Bogusław
3. Jurczak Andrzej
4. Matyjewicz Marek

BASY

1. Bok Adam
2. Kuna Jakub
3. Michałowski Maciej
4. Przybyszewski Tomasz
5. Szulc Dariusz
6. Adam Kozłowski