• Drukuj

LISTA CZŁONKÓW CHÓRU „MEDICI PRO MUSICA”

SOPRANY

1. Bakun Aleksandra-specjalista chorób wewnetrznych i medycyny rodzinnej
2. Malisz – Rottke Barbara- pediatra
3. Michałowska Dorota-specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej
4. Sobczuk Katarzyna-stomatolog
5. Leśniewicz Izabela- okulistyka /rezydentka/
6. Wróbel-Piotrowska Brygida- dr n.med. specjalista pediatrii, alergologii i pulmonologii
7. Kaczyńska Joanna-mgr nauk przyrodniczych
8. Sapała Barbara-dr nauk humanistycznych
9. Joanna Rożniata - stomatolog
10. Alicja Zagożdżon- stomatolog

ALTY

1. Kalinowska Dalita-neurolog
2. Szatkowska Elżbieta-specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
3. Frączek Anna- neurologia /rezydentka/
4. Kącka Anna – pediatria /rezydentka/
5. Miłkowska Hanna- pediatria /rezydentka/
6. Szulc Marta-mgr wychowania muzycznego
7. Kosek Iwona -dr hab., prof.UWM / nauki humanistyczne/
8. Sławińska Małgorzata-dr nauk humanistycznych

TENORY

1. Krzywicki Artur – chirurgia ogólna /rezydent/
2. Matyjewicz Marek– dr nauk humanistycznych
3. Edmund Brzozowski -pediatra, neurolog dziecięcy

BASY

1. Bok Adam – specjalista medycyny rodzinnej, choroby wewnętrzne
2. Michałowski Maciej -specjalista otolaryngolog
3. Przybyszewski Tomasz – dr n.med.specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
4. Kuna Jakub – choroby wewnętrzne /rezydent/
5. Szulc Dariusz – inż.budownictwa lądowego